Gratis Behandelpaspoort voor zorgverleners

0
1

Het Behandelpaspoort is een boekje ter grootte van een paspoort waarin vragen staan, die mensen kunnen gebruiken om samen met hun naasten en de huisarts na te denken over wat ze al dan niet willen. Normaal kost een Behandelpaspoort en informatieboekje €12,50, maar stelt het ministerie van VWS 10.000 Behandelpaspoorten gratis ter beschikking voor zorgverleners. Ben je een zorgverlener of organisatie in de gezondheidszorg, dan kan je nu een gratis bestelling plaatsen van 25 paspoorten (of een veelvoud hiervan tot maximaal 250 stuks).