Gratis Boekje ‘Vaste grond’

0
8

We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen maken. Over ons (on)geluk, het werk en carrière, over onze (klein)kinderen en over onze gezondheid. Het gratis aan te vragen boekje ‘Vaste grond’ zoekt handvatten hiervoor in het Oude en Nieuwe Testament.