Ga naar het Gratis Prikbord Forum van Xgratis waar de nieuwste gratis tips worden uitgewisseld, de leukste prijsvragen staan en allerlei spullen ter ruil worden aangeboden. Ook staan er veel geld-terug acties op en voordeel aanbiedingen. Dit alles wordt het Gratis Prikbord Forum genoemd.