Privacy Statement

Xgratis.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we

  • We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die je vrijwillig verstrekt wanneer je gebruikmaakt van onze website, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan een actie.
  • Deze gegevens kunnen onder meer je naam, e-mailadres en eventuele andere informatie bevatten die je verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten.

Hoe gebruiken we je gegevens

  • We gebruiken je persoonlijke gegevens om je te voorzien van de gevraagde informatie en diensten, zoals het versturen van nieuwsbrieven of het deelnemen aan acties.
  • We kunnen je gegevens ook gebruiken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, onze website te optimaliseren en fraude of misbruik te voorkomen.

Hoe beschermen we je gegevens

  • We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of misbruik.
  • We beperken de toegang tot je gegevens tot alleen die medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Delen van je gegevens:

  • We zullen je persoonlijke gegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden, tenzij we hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebben of wanneer dit wettelijk vereist is.

Je rechten

  • Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of verzoeken om de verwerking ervan te beperken.
  • Als je vragen hebt over onze privacyverklaring of de verwerking van je persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

  • We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze privacypraktijken aan te passen. We raden je aan om regelmatig onze privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.