Gratis ‘Kiezen & Delen’ Spel vol Levenskeuzes

0
11

Het Gratis ‘Kiezen & Delen’ Spel vol Levenskeuzes wordt je aangeboden door Palliatieve Zorg Nederland, in samenwerking met KWF. Het spel bestaat uit dilemma’s, stellingen en vragen over het leven, ziek zijn en de dood. Het is geschikt voor jong en oud, gezond en ziek. Het bevorderd het gesprek over leven en dood. De vragen helpen je om te ontdekken wat je echt belangrijk vindt en dat te delen met je naasten en/of zorgverlener.