Gratis Laden bij BP Snellaadplein

0
5

Eind 2021 worden in Amsterdam drie snellaadpleinen met allemaal snelladers van 150kW geopend. Tot 10 januari 2022 kun je ter kennismaking eenmaal gratis laden bij BP. Op vertoon van een laadpas of betaalkaart start je de gratis laadsessie. Denk erom: Laden via een app is niet gratis.