Gratis lesmateriaal over geld Eurowijs

0
1

De Volksbank vindt het belangrijk om mensen meer te leren over geldzaken. Te beginnen bij kinderen. Daarom stellen ze via hun Eurowijs initiatief gratis lespakketten beschikbaar voor Basis, Middelbaar en Speciaal onderwijs.