Gratis maandelijks pakket zelftests voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden

0
1

Mensen die vanwege hun leeftijd of een kwetsbare gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden, kunnen dankzij het Ministerie van Volksgezondheid via hun apotheek maandelijks een pakket van maximaal 25 zelftests ophalen. De testen zijn vooral bedoeld voor eigen gebruik, maar gezinsleden, zorgverleners, mantelzorgers en andere naasten mogen de zelftesten ook gebruiken.