Gratis nestkastje inwoners gemeente Twenterand

Sinds enkele jaren behoort de ringmus tot de beschermde soorten in Overijssel. Dit is aanleiding voor De Groene Loper Twenterand en LTO Noord afdeling Twenterand om zich extra in te zetten voor deze vogelsoort. Boeren en burgers in de gemeente Twenterand kunnen daarom zolang de voorraad strekt gratis een nestkast aanvragen om zo de ringmus zoveel mogelijk nestgelegenheid te bieden.