Gratis Poster Week Tegen Pesten

Elk jaar in september wordt de Week Tegen Pesten georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Meer dan 1.000 scholen in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs nemen hieraan deel. Het begin van het schooljaar is namelijk hét moment om te werken aan een fijne en veilige groep. Doe ook mee en vraag de gratis posters aan. Je kan kiezen uit de variant voor het vo/mbo of voor het po.