Gratis Sam& pakket voor alle kinderen

Vraag een Gratis Sam& pakket voor alle kinderen aan en laat ouders die minder geld hebben weten dat Sam& hen kan helpen. Verspreid de kaartjes en posters uit het pakket in jouw omgeving. Samen voor alle kinderen (Sam&) is een samenwerkingsverband die kinderen die opgroeien in armoede wilt helpen deel te kunnen nemen aan voorzieningen zoals sport, vieren van een verjaardag, muziekles, schoolreisje of schoolkosten.