Gratis Teek Out Tekenverwijderaar

Vraag de handige gratis Teek Out tekenverwijderaar aan. Voorkom vooral bij kinderen, die meer risico lopen op een tekenbeet, dat zij de ziekte van Lyme oplopen! Het Fonds Kind & Handicap zet zich hier extra voor in. Hoe eerder je een teek op een correcte manier verwijdert, hoe kleiner de kans op Lyme. Als je deze actie wilt steunen kan je een kleine donatie doen, maar is dit niet verplicht.