Gratis Watermonster Meetkit en ‘Gup en de Watermonsters’

0
2

Met de Gratis Watermonster Meetkit van ASN Bank en Natuur & Milieu kun je een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van de kwaliteit van de kleinere wateren, zoals sloten, vijvers, plassen, beken en grachten. Als je dat gedaan hebt krijg je daarna het digitale fabelverhaal ‘Gup en de Watermonsters’ over een visje dat geen schoon water kan vinden.